Skip to content

WeTalk số 20 với chủ đề “Tại sao bạn luôn thấy mình thua kém bạn bè?"

Chương trình WeTalk do trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức đã quay trở lại. Chủ đề kỳ này là “Tại sao bạn luôn thấy mình thua kém bạn bè?”. Nội dung của WeTalk sẽ chia sẻ với các bạn, giúp các bạn nhận ra giá trị thực của bản thân.

Chương trình được diễn ra vào 2 khung giờ

19:30 - 20:30, Thứ Ba ngày 27/4/2021

14:00 - 15:00, Thứ Tư ngày 28/4/2021

Tại: Online trên Microsoft Teams (Sinh viên đăng ký và sẽ được gửi code lớp qua email)

Link đăng ký tham gia: https://forms.gle/LUxq2q6pJ8DS9zyMA

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin