Skip to content

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015.

Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung: cần đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề cấp thiết của Việt Nam, đồng thời là thế mạnh của phía Hàn Quốc, lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm:

   - Công nghệ Cơ điện tử;

   - Công nghệ Sinh học;

   - Công nghệ Nano;

   - Công nghệ Môi trường;

   - Công nghệ Thông tin.

Quý Thầy/Cô vui lòng gửi hồ sơ đề xuất về Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trước ngày 12 tháng 5 năm 2014.

Đề xuất nhiệm vụ được xây dựng theo Phụ lục I (gửi kèm) bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ gửi 04 bản in hợp lệ và file điện tử (về địa chỉ email: qlkh@uit.edu.vn).

Download:

   - Thông báo

   - Mẫu thuyết minh Tiếng Việt

   - Mẫu thuyết minh Tiếng Anh

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN