Skip to content

CITD - Thông báo danh sách môn học học kỳ 2 – năm học 2022 – 2023

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến anh chị học viên thời gian học học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 bắt đầu từ 06/02/2023 và danh sách môn học ( file đính kèm). 

HK2-NAM-2022-2023-DANH-SACH-MON-HOC-1

Về lịch học phòng đào tạo sẽ cập nhật và gửi sớm.

Chúc anh chị năm mới Vạn sự như ý

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/danh-sach-mon-hoc-hoc-ky-2-nam-hoc-2022-2023/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin