Skip to content

Học tập - Nghiên cứu

Study With Me - Cấu trúc Rời rạc 

Study With Me - Cấu trúc Rời rạc 

Study With Me là chương trình học tập do Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Hoạt động giúp các bạn sinh viên ôn tập, củng cố kiến thức đã học, có thêm kinh...
Kết quả học bổng UIT Global đợt tháng 6 năm 2021

Kết quả học bổng UIT Global đợt tháng 6 năm 2021

.Tiếp tục hoạt động khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ; Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả học bổng UIT Global đợt 6 năm 2021. Theo đó, học bổng UIT...
Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Mạng đã có bài báo được nhận đăng trong tạp chí Journal of Advanced Transportation (JAT)

Chúc mừng nhóm sinh viên khoa Mạng đã có bài báo được nhận đăng trong...

Bài báo "Towards Al-based Traffic Counting System with Edge Computing" của nhóm sinh viên khoa Mạng Máy tính & Truyền thông được chấp nhận đăng trong tạp chí Journal of Advanced Transportation (...
Lê Khắc Tiến - chàng trai đam mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học trên giảng đường đại học

Lê Khắc Tiến - chàng trai đam mê tình nguyện và nghiên cứu khoa học...

Sau khi đạt giải nhất tại cuộc thi Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Eureka 2020, chàng sinh viên Lê Khắc Tiến tiếp tục ghi tên mình với bài báo khoa học đăng tại Tạp chí Computers & Security 2021 (...
Thông báo danh sách dự kiến đăng ký công bố khoa học và mức hỗ trợ công bố khoa học đợt tháng 05/2021 khoa Mạng máy tính và Truyền thông

Thông báo danh sách dự kiến đăng ký công bố khoa học và mức hỗ trợ...

  Thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ công bố khoa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ban hành theo quyết định số 561/QĐ-ĐHCNTT ngày 09/09/2020. Khoa Mạng máy tính và...
Chúc mừng các tác giả đã có bài báo chọn đăng tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 

Chúc mừng các tác giả đã có bài báo chọn đăng tại Hội nghị Khoa học...

Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 là hoạt động thường niên của trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng...
TOEIC TEST CÙNG BAN HỌC TẬP KỲ 3

TOEIC TEST CÙNG BAN HỌC TẬP KỲ 3

Ban học tập Khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức chuỗi bài mini Toeic test. Đây là hoạt động hỗ trợ các bạn  cải thiện kĩ năng Tiếng anh của mình và nâng cao số điểm cho...
NHÓM SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU CÓ BÀI BÁO ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC KSEM 2021 (NHẬT BẢN)

NHÓM SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU CÓ BÀI BÁO ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng nhóm sinh viên với bài báo: "SA2SL: From Adpect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence" được chấp nhận...
Study With Me - Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Study With Me - Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Study With Me là chương trình học tập do Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Hoạt động giúp các bạn sinh viên ôn tập, củng cố kiến thức đã học, có thêm kinh...
Trần Quốc Khánh chàng cán bộ Hội và hành trình nghiên cứu khoa học

Trần Quốc Khánh chàng cán bộ Hội và hành trình nghiên cứu khoa học

Sau một năm tham gia nghiên cứu khoa học, chàng sinh viên Quốc Khánh đã đạt được nhiều thành tích, ghi dấu ấn tại các Hội nghị Quốc tế IEA/AIE 2021 và SOMET 2021.  Chàng sinh viên tài năng Trần Quốc...

Trang