Skip to content

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN 

Sinh viên chuẩn bị học phí và chuyển khoản bằng 01 trong 04 cách sau:

  • Cách 1: Chuyển khoản từ Cổng thông tin đào tạo của Trường

  • Cách 2: Chuyển khoản từ app BIDV Smart banking

  • Cách 3: Chuyển khoản từ app của các ngân hàng khác

  • Cách 4: Nộp tiền mặt tại ngân hàng BIDV hoặc ngân hàng khác

LƯU Ý:

  • Phụ huynh (hoặc sinh viên) chuyển đúng số tiền, ghi đúng nội dung được thông báo trên giấy báo nhập học

  • Tài khoản định danh chỉ dùng để đóng học phí, không có các chức năng như tài khoản thanh toán.

  • Sử dụng cách 1, 2 hoặc 3 khi sinh viên (hoặc phụ huynh, người thân) có tài khoản và có đăng ký sử dụng dịch vụ internet banking của ngân hàng (sau đây gọi tắt là tài khoản internet banking).

  • Sử dụng cách 4 khi sinh viên (hoặc phụ huynh, người thân) không có tài khoản internet banking.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/TuyenSinh.UIT

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin