Skip to content

Nghề khoa học máy tính chuyên sâu phần 1

Không phải mọi sinh viên Khoa học máy tính (CS) đều sẽ đi làm trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT). Một số người muốn tiếp tục giáo dục của họ bởi vì họ muốn học thêm để xây dựng tri thức sâu sắc về lĩnh vực họ yêu thích. Đây là những người muốn tiếp tục học và đóng góp cho tri thức của nhân loại: Họ là các chuyên viên và nhà khoa học.

Sinh viên muốn là "chuyên viên" sẽ đi sâu vào một khu vực chuyên môn để học nhiều như họ có thể học để cho khi tốt nghiệp, họ sẽ là "chuyên gia" trong khu vực đặc thù đó. Việc chuyên môn hoá thường cần hai năm giáo dục thêm sau khi có bằng cử nhân và họ nhận được bằng Thạc sĩ khoa học (MS). Chẳng hạn, sinh viên muốn học thêm về an ninh tính toán sẽ tiếp tục giáo dục của họ trong khu vực này và trở thành chuyên gia an ninh.

Điều rất quan trọng cho sinh viên hiểu là bằng thạc sĩ là "bằng chuyên môn hoá" tập trung vào khu vực đặc thù của khoa học máy tính. Ngày nay điều đó thường được nói tới như "bằng thạc sĩ chuyên nghiệp" để phân biệt chúng với bằng cử nhân hay "bằng giáo dục chung". Người tốt nghiệp có bằng cử nhân có thể được đào tạo làm nhiều thứ tuỳ theo công ti mà họ làm việc cho. Người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ sẵn sàng là nhà chuyên nghiệp, chuyên gia cho nên chọn lựa của họ bị giới hạn vào vài công ti cần tới tri thức chuyên gia của họ.

Người tốt nghiệp với bằng cử nhân trong CS có thể dễ dàng tìm được việc làm. Người tốt nghiệp với bằng thạc sĩ trong CS có thể có khó khăn tuỳ theo liệu chuyên môn của họ có được cần hay không. Ngày nay thạc sĩ trong an ninh tính toán là "nóng" nhưng thạc sĩ trong lí thuyết tính toán là "không nóng". Về trung bình, người tốt nghiệp có bằng thạc sĩ MS có thể làm được quãng $8,000 tới $15,000 nhiều hơn người tốt nghiệp có bằng cử nhân. Người tốt nghiệp thạc sĩ MS trong CS có thể làm $110,000 tới $130,000 một năm. Tuy nhiên do nhu cầu cao của công nghiệp, người tốt nghiệp MS trong an ninh tính toán có thể làm $140,000 tới $160,000 bởi vì không có đủ người như họ nhưng có nhiều "hắc khách" và "phần mềm hại" cho nên nhu cầu của công nghiệp là rất cao.

Sinh viên muốn là "nhà khoa học" sẽ tiếp tục giáo dục của họ và đi sâu hơn vào khu vực chuyên môn bằng việc nghiên cứu để thám hiểm khu vực đó. Có khác biệt giữa "chuyên viên" và "nhà khoa học" mà sinh viên cần hiểu. “Chuyên viên” được đào tạo để áp dụng công nghệ trong khi "nhà khoa học" được đào tạo để khám phá công nghệ. Nhà khoa học phát minh ra công nghệ mới hay cải tiến công nghệ hiện có bằng việc tiến hàng nghiên cứu. Do đó, nó yêu cầu ít nhất sáu tới tám năm nữa của giáo dục tiếp tục để trở thành nhà khoa học và họ nhận được bằng tiến sĩ triết học (Ph.D).

Việc sử dụng tăng lên về máy tính và công nghệ thông tin trong mọi doanh nghiệp đã phát sinh ra nhu cầu về các nhà khoa học CS được đào tạo cao với tri thức chuyên gia nghiên cứu mở rộng. Các nhà khoa học máy tính này là những người thiết kế, người phát minh ra công nghệ mới. Bằng việc sáng tạo ra công nghệ mới họ giải quyết các vấn  đề doanh nghiệp và khoa học phức tạp điều tác động lên nhiều thứ hay thay đổi nhiều thứ. Chẳng hạn, việc khám phá ra động cơ hơi nước và máy đã tạo ra thời đại công nghiệp; việc khám phá ra mạch bán dẫn và công nghệ tính toán đã tạo ra thời đại thông tin.

Trong quá khứ hầu hết các nhà khoa học làm việc trong khu vực miền riêng của họ nhưng ngày nay hầu hết các nhà khoa học làm việc cùng nhau trên khu vực đa ngành. Chẳng hạn, nhà khoa học máy tính đang cộng tác với nhà khoa học điện, nhà khoa học cơ khí, và các nhà khoa học khác trong trong nghiên cứu của họ. Nhà khoa học máy tính tiến hành nghiên cứu trên nhiều chủ đề từ kiến trúc phần cứng máy tính, thực tại ảo, tới robotics và máy tự động. Các nhà khoa học nghiên cứu về kiến trúc phần cứng khám phá ra cách mới cho máy tính xử lí và truyền thông tin. Họ thiết kế chip và bộ xử lí máy tính, dùng vật liệu và kĩ thuật mới để làm cho chúng làm việc nhanh hơn và cho chúng nhiều năng lực tính toán hơn. Khi làm việc với thực tại ảo, các nhà khoa học dùng công nghệ để tạo ra tình huống như cuộc sống, như trò chơi video, làm cho người dùng cảm thấy giống như họ thực tế trong thế giới thực. Khi làm việc trong robotics, họ cố gắng tạo ra máy có thể thực hiện các nhiệm vụ theo cách của chúng, không có con người kiểm soát chúng. Robots thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ quét sàn, lắp ráp ô tô trên dây chuyền cơ xưởng, và thậm chí lái xe và máy bay.

Trong quá khứ, đa số các nhà khoa học CS được các đại học sử dụng. Họ tiến hành nghiên cứu và dạy các lớp nhưng ngày nay, nhiều người được các công ti tư nhân sử dụng và có việc làm chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển các tiện nghi. Nói chung, các nhà nghiên cứu trong các đại học hàn lâm có linh hoạt hơn để hội tụ vào lí thuyết thuần tu‎ý trong khi những người làm việc trong doanh nghiệp hay công ti khoa học thường hội tụ vào nghiên cứu có khả năng tạo ra bằng phát minh và lợi nhuận. Các nhà khoa học làm việc trong công nghiệp làm ra nhiều tiền hơn ở đại học nhưng họ có ít kiểm soát về chiều hướng của nghiên cứu của họ. Nhà khoa học máy tính có bằng tiến sĩ Ph.D có thể làm được $180,000 tới $450,000 tuỳ theo nơi họ làm việc.

John Vũ