Skip to content

Nghề quản lí hệ thông tin

Với sinh viên đại học, công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực đầy hứa hẹn. Vấn đề là chọn khu vực nào của lĩnh vực bao la này để xây dựng nghề nghiệp và chương trình nào để đăng tuyển vào. Về căn bản, CNTT là cái tên chung cho vài khu vực bao gồm Khoa học máy tính (CS), Kĩ nghệ phần mềm (SWE), Kĩ nghệ máy tính (CE), và Quản lí hệ thông tin (ISM). Theo cách nhìn trong các sinh viên đại học, Khoa học máy tính hội tụ chủ yếu vào lí thuyết toán học, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, logic, và ngôn ngữ lập trình. Kĩ nghệ phần mềm là thực hành nhiều và gióng thẳng tốt với công nghiệp hơn CS vì nó hội tụ nhiều hơn vào qui trình, phương pháp và công cụ. Kĩ nghệ máy tính là phù hợp hơn cho sinh viên thích học cả phần cứng và phần mềm để cho họ có thể đi vào các chuyên môn trong robotics, máy tự động, thiết bị điện tử, và khu vực bán dẫn. Quản lí hệ thông tin hội tụ nhiều vào các khía cạnh dữ liệu, thông tin, lưu giữ, mạng và quản lí của chúng.

Theo báo cáo công nghiệp năm 2011, đại thể 150,000 việc làm trong công nghiệp CNTT đã không đủ người làm ở Mĩ. Lỗ hổng này có thể còn cao hơn trong vài năm tới vì cầu cao và cung kém. Có nhu cầu cao về người tốt nghiệp CS và SWE trong công nghiệp CNTT nhưng nhu cầu lớn nhất ngày nay là trong ISM cho các việc làm như Quản trị cơ sở dữ liệu, Tính toán mây, Quản lí dịch vụ, Quản trị mạng, Phát triển Web, Quản lí Web và Tối ưu động cơ tìm (SEO). Nhiều công ti, cả lớn và nhỏ đang chuyển sang doanh nghiệp trực tuyến hay dùng intranet để phổ biến thông tin nội bộ, và họ cần khẩn thiết người tốt nghiệp ISM. Ngày nay người mới tốt nghiệp ISM có thể làm được từ $87,000 tới $98,000 đô la một năm ở Mĩ và với kinh nghiệm họ có thể kiếm được nhiều hơn vì nhiều người sẽ được trả tương ứng với mức quản lí thay vì mức kĩ thuật. Người quản lí cấp cao ISM hay Giám đốc thông tin có thể làm được từ $250,000 tới $450,000 đô la một năm.

Trong quá khứ, phần lớn chương trình Quản lí hệ thông tin (ISM) đã được các trường kinh doanh cung cấp bởi vì khía cạnh quản lí. Ngày nay lĩnh vực này được cung cấp bởi việc đan chéo giữ trường Khoa học máy tính và trường Kinh doanh vì nó yêu cầu sinh viên có nền tảng mạnh cả về kĩ thuật. ISM là tổ hợp của cả kĩ thuật và doanh nghiệp nơi sinh viên học nền tảng công nghệ để xây dựng tri thức của họ nhưng cũng học về doanh nghiệp và quản lí để cho họ có thể quản lí công nghệ một cách hiệu quả. Phần lớn sinh viên trong ISM phải có nền tảng kĩ thuật nhưng cũng phát triển các kĩ năng của họ trong khu vực doanh nghiệp và quản lí.

Ngày nay, nhiều người tốt nghiệp ISM đang quản lí intranet và Internet của công ti nơi họ ra quyết định về thông tin và nội dung, cũng như giao tác doanh nghiệp và cách thông tin này được trao đổi trong công ti. Ngày nay hầu hết các công ti đều có intranet cũng như truy nhập vào internet. Các hệ thống này là dễ dàng thiết lập nhưng khó duy trì hiệu quả của nó vì công nghệ thay đổi nhanh chóng. Do đó, mọi công ti đều cần thuê người ISM để giữ cho hệ thống của họ được cập nhật, vận hành hiệu quả và an ninh. Có nhu cầu cao về người tốt nghiệp ISM và sinh viên ISM có thể nhìn thấy trước tương lai sáng lạn trong mười hay hai mươi năm tới.

Tìm việc làm có thể là điều dễ nhất nhưng chọn trong nhiều đề nghị việc có thể là khó bởi vì khu vực này là bao la thế với nhiều chuyên môn thế. Ngày nay chương trình ISM đang kinh qua việc tăng trưởng chưa hề có trước đây với sinh viên chọn khu vực kinh doanh và tài chính bây giờ chuyển sang ISM do sụt giảm trong thị trường việc làm kinh doanh. Một sinh viên giải thích: “Bạn học kinh doanh và hi vọng kiếm được việc làm trong công nghiệp ngân hàng. Ngày nay nhiều ngân hàng dùng máy ATM và họ không cần thuê người trả tiền hay quan chức ngân hàng nữa. Phần lớn ngân hàng dùng hệ thống ERP, cho nên họ không cần kế toán và tài chính thêm nữa. Để vào được cấp quản lí ngân hàng, bạn cần 5 tới 10 năm kinh nghiệm ngân hàng. Nếu bạn tìm việc làm, bạn phải cạnh tranh với hàng nghìn người ngân hàng thất nghiệp, người bị sa thải từ cuộc khủng hoảng tài chính vài năm trước. Phần lớn trong họ có nhiều kinh nghiệm và kĩ năng hơn bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển sang ISM và biết cách quản lí web, intranet và internet, cũng như cơ sở dữ liệu thì cơ hội của bạn hoàn toàn thay đổi. Ngân hàng sẽ cầu xin bạn làm việc cho họ. Người tốt nghiệp ISM làm nhiều tiền hơn người tốt nghiệp kinh doanh và tài chính vì nhu cầu cao, vì nhiều ngân hàng đang đi vào trực tuyến và tự động hoá tính toán bây giờ.”

Vì công nghệ thông tin đang làm thay đổi nhiều ngành công nghiệp, nó cũng tạo ra cơ hội khổng lồ cho các sinh viên được đào tạo kĩ thuật, người có thể giải quyết các vấn đề doanh nghiệp như kiểm soát và quản lí hệ thông tin. Ngày nay CNTT là chi tiêu chính cho doanh nghiệp và người điều hành muốn biết liệu nó có được chi tiêu một cách khôn ngoan không. Hệ quả là người tốt nghiệp ISM phải có khả năng biết dịch vụ CNTT nào được cần và chi phí là gì. Họ phải hiểu cách CNTT tác động lên doanh nghiệp và giá trị của CNTT để giúp doanh nghiệp làm tăng lợi nhuận. Họ cần xác định dịch vụ CNTT nào chuyển giao giá trị tốt nhất và dịch vụ vào chuyển giao ít hay không giá trị và khuyến cáo cho cấp điều hành để cho họ có thể ra quyết định đầu tư CNTT. Vì doanh nghiệp cần các dịch vụ CNTT chất lượng cao và sẵn có, người tốt nghiệp ISM phải cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng việc lựa chọn công nghệ tốt nhất có thể có. Ngày nay người kinh doanh không hiểu về CNTT thật rõ, họ không biết liệu tính toán mây là giải pháp kĩ thuật hay doanh nghiệp, hay cả hai. Đây là chỗ người tốt nghiệp ISM có thể cung cấp đào tạo để giữ cho họ được cập nhật về khu vực công nghệ và đó là lí do tại sao sinh viên ISM cần có kĩ năng mềm rất giỏi, có lẽ còn hơn cả người tốt nghiệp CS và SWE.

John Vũ