Skip to content

QUỸ VINIF THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC VÀ HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên một số địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Trước tình hình đó, Quỹ #VinIF trân trọng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng kí chương trình tài trợ học bổng như sau: 

Đối với học bổng VINIF06 – Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước. 
- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký không xin được dấu và chữ ký, Ứng viên chỉ cần nộp trước hồ sơ đăng ký bản mềm (chưa có dấu và chữ ký) qua hệ thống OMS và qua email .

- Đối với thư giới thiệu: người giới thiệu ứng viên gửi thư giới thiệu đến email: . Trong email nêu rõ họ, tên người được giới thiệu và đính kèm thư giới thiệu.

- Hồ sơ bản cứng: nếu ứng viên được lựa chọn vào danh sách xem xét tài trợ thì Quỹ sẽ yêu cầu ứng viên bổ sung đầy đủ bản cứng có dấu và chữ ký.

- Thời hạn nộp hồ sơ bản mềm: 01/08/2021.

Đối với học bổng CVINIF07 - Chương trình học bổng sau Tiến sĩ trong nước.

- Hồ sơ bản cứng: Nếu ứng viên được lựa chọn vào danh sách xem xét tài trợ thì Quỹ sẽ yêu cầu ứng viên bổ sung đầy đủ bản cứng có dấu và chữ ký.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại: 
- Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/ 
- Chương trình học bổng Sau Tiến sĩ trong nước: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/


Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/vinif.org/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin