Skip to content

Sẽ có hàng loạt chế độ đãi ngộ để thu hút nhà khoa học

(Dân trí) -Chính phủ vừa có dự thảo Quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam.
 >> “Né” nghiên cứu khoa học
 >> Tôn vinh nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2012 
 >> Khoa học Công nghệ và tầm bay đất nước

Theo dự thảo này, sẽ có nhiều chế độ đãi ngộ để thu hút các nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể, các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt phí, chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đi lại; Được cấp thị thực xuất nhập cảnh (kể các các thành viên gia đình) có giá trị sử dụng nhiều lần phù hợp với thời gian làm việc; Được miễn thuế thu nhập cá nhân; được hưởng bảo hiểm trong thời gianlàm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Phòng thí nghiệm về môi trường, Trường ĐHKHT- ĐH Quốc gia Hà Nội.
Phòng thí nghiệm về môi trường, Trường ĐHKHT- ĐH Quốc gia Hà Nội.

Được phép tạm nhập, tái xuất các phương tiện giao thông cá nhân; được miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị, tài liệu khoa học, nguyên vật liệu do nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài tài trợ hoặc phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; Được hưởng ưu tiên trong các dịch vụ của Nhà nước như đi lại, học tập, chữa bệnh (kể cả đối với thành viên gia đình); Được mua, thuê nhà với giá ưu đãi và làm thủ tục thuận lợi nhất; Được ưu đãi trong việc thuê hoặc mua trả góp trong nhiều năm đối với đất đại, nhà xưởng phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; Được chủ trì và tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, các chương trình đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sỹ.

Bên cạnh đó, được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và các công nghệ được chuyển giao, được ưu đãi về lệ phí đăng ký quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với pháp luật của Việt Nam và quốc tế; Được thỏa thuận với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam về ký hợp đồng lao động theo quy định của luật pháp Việt Nam, trong đó quy định rõ định mức thù lao, mức lương, các chế độ được hưởng, các chi phí liên quan đến công bố và đăng ký kết quả nghiên cứu trong nước và nước ngoài; Được đảm nhiệm giữ các chức vụ quản lý cấp trường, cấp khoa, cấp bộ môn và các vị trí chủ chốt trong các dự án trọng điểm về khoa học và công nghệ nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra sẽ được ưu tiên bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, giáo sư; phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân; được khen thưởng, vinh danh nếu có thành tích xuất sắc trong thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Dự thảo cũng cho biết, ngoài chế độ đãi ngộ thì để thu hút các nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài thì Nhà nước đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phụcvụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia liên thông với quốc tế trong các cơ sở giáo dục đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi thông tin trên mạng Internet; Nhà nước tập trung đầu tư phòng thí nghiệm cùng với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cho các cơ sở giáo dục đại học theo các lĩnh vực chuyên môn ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi tương đương với các cơ sở ở nước ngoài để thu hút các nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tạo môi trường thông thoáng cho nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài khi về Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đại học để trả lương, phụ cấp cho nhà khoa học là người nước ngoài và nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài khi tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT thì mục tiêu xây dựng quy định này là nhằm thu hút được nhiều nhà khoa học là người nước ngoài; nhà khoa học, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

S.H