Skip to content

Thông báo mua BHYT năm 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: đăng ký bệnh viện và đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/12/2021.

2. Hình thức nộp tiền: 

  • Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

  • Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  • Số tài khoản: 25083649

  • Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2022

  • Số tiền nộp: 563.220 đồng.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập vào Trang Hồ sơ sức khỏe (https://student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin/suckhoe) và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

  • Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

  • Các bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

Sinh viên xem file thông báo, bệnh viện chi tiết đính kèm.

Tập tin ds_benh_vien_nhan_dang_ky_kcb_quy_1-2022.xlsx

Microsoft Office document icon tb_mua_bhyt_2022.doc

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin