Skip to content

TSKH Hoàng Văn Kiếm

Kiem hoang van kiem

Học vị: Tiến sĩ khoa học

Trường tốt nghiệp: Viện Khoa học tính toán & Điều khiển

Học hàm: Giáo sư

Danh hiệu nhà giáo: NGƯT

Đơn vị: Khoa Khoa học máy tính

{loadposition position-gv}