Skip to content

Bài báo khoa học "Phương Pháp Phát Sinh Dữ Liệu Tấn Công Đánh Lừa IDS Học Máy Dựa Trên Mạng Sinh Đối Kháng" được chấp nhận trình bày tại Hội nghị REV-ECIT 2020

Vừa qua, nhóm sinh viên Đặng Hồng Quang - Cao Phan Xuân Quí với bài báo khoa học "Phương pháp phát sinh dữ liệu tấn công đánh lừa IDS học máy dựa trên Mạng sinh đối kháng" được chấp nhận trình bày tại Hội nghị REV-ECIT 2020.

Hội nghị REV-ECIT 2020 - Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin được tổ chức vào ngày 19-12-2020 với các chủ đề về  lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.

Cụ thể ở bài báo này, nhóm sinh viên đã tìm hiểu và thực nghiệm mô hình mạng sinh đối kháng trong việc phát sinh ra các mẫu dữ liệu tấn công có thể qua mặt được các trình phát hiện xâm nhập, tấn công (IDS) vốn được xây dựng trên các thuật toán học máy. Trong tương lai, các IDS học máy này được nghiên cứu mô phỏng trong môi trường mạng khả lập trình đặt trong ngữ cảnh mạng thành phố thông minh.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/s7lcks

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin