Skip to content

Chính sách hỗ trợ sinh viên

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo chính sách khá quan trọng trong việc hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học. Các sinh viên đã và đang tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt , khi bạn là tác giả của các bài báo khoa học đăng (hoặc được chấp nhận đăng) trong danh mục các tạp chí như ISI, Scopus, ERA-Hạng A, hạng B, C hoặc hội nghị ERA - hạng khác thì:
- Tùy theo thứ hạng của tạp chí, bạn có thể được hỗ trợ từ 2 đến 20 triệu đồng/bài báo
- Đạt 10đ cho 01 môn học có liên quan đến bài báo (Tính điểm cho môn học tương đương)
- Được cộng điểm cho KLTN (từ 0.25đ đến 2đ - tùy hạng mức)
- Được nhận giấy khen của Hiệu Trưởng

Thông tin chi tiết các bạn vui lòng đọc kỹ tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/qd-561-chinh-sach-ho-tro-sv-nckh

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin