Skip to content

Chúc mừng nhóm sinh viên có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin”

Nhóm sinh viên khoa Khoa học Máy tính đã có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). Bài báo "Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát" do sinh viên Vũ Ngọc Tú và Đinh Thanh Toàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên ThS. Võ Duy Nguyên. 

Tóm tắt nghiên cứu: Thành phố thông minh triển khai hệ thống camera kết hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cho hoạt động giám sát an ninh, trong đó việc phát hiện các sự kiện bất thường rất được quan tâm. Các sự kiện bất thường (abnormal event) là các tình huống hiếm xảy ra, khó lường trước, phụ thuộc rất nhiều vào ngữ cảnh và chất lượng độ phân giải của đầu vào. Những năm gần đây, đã có rất nhiều phương pháp tập trung phát hiện bất thường trên video. Tuy nhiên, các phương pháp này cho ra hiệu suất kém khi chạy trên các bộ dữ liệu thấp. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu đề xuất một hàm độ lỗi mới để giải quyết tình trạng hình dáng đối tượng không chi tiết, một tính chất đặc trưng trong video có độ phân giải thấp.

 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Phòng thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện (MMLab), nhóm nghiên cứu UIT-Together đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin