Skip to content

Chúc mừng sinh viên UIT có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” 

Sinh viên UIT  Nguyễn Bình Phương đã có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). Bài báo có tên “Ăng-ten đa băng tần sử dụng với mạch tích hợp LR1110 trong ứng dụng định vị đa môi trường”. Bài báo được thực hiện với sự hướng dẫn của giảng viên TS. Trịnh Lê Huy

Tóm tắt nghiên cứu: Trong những năm gần đây, IoT đã được phổ biến rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Một trong những ứng dụng của IoT nhận được nhiều sự quan tâm chính là định vị vị trí của người và vật thể. Có nhiều cách để tăng độ chính xác và phạm vị hoạt động như lắp đặt thêm nhiều gateway nhằm tăng phạm vi bao phủ, sử dụng các thuật toán lọc nhiễu để tăng độ chính xác, và một phương pháp không thể không nhắc đến là kết hợp các công nghệ định vị với nhau. Nhận thấy nhu cầu về một anten có thể đảm nhận công việc này này, nhóm đã nghiên cứu và mô phỏng anten được đề cập trong bài báo tại các dải tần 868MHz, 1.575GHz và 2.45GHz. Các dải tần này phù hợp cho các công nghệ truyền thông LoRa, hệ thống định vị toàn cầu GPS/GNSS và WiFi/BLE. Với kích thước anten nhỏ gọn được trang bị ba dải tần, các thiết bị định vị có thể ứng dụng sử dụng phối hợp các công nghệ này với nhau. Những kết quả nghiên cứu ban đầu đã may mắn được chấp nhận tại Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology – REV-ECIT 2021).

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin