Skip to content
Chúc mừng khoa KTMT và các em sinh viên của khoa đã đạt giải nhì cuộc thi Makerthon 2017 - Cuộc thi lập trình sinh viên trong 48 giờ do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức
Chúc mừng 3 đội UIT đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia cuộc thi sinh viên với ATTT

Khảo sát nhu cầu học liên thông

Thông tin cá nhân
Câu hỏi khảo sát