Skip to content

ĐĂNG KÝ BOOTCAMP CTF WANNAGAME SPRING SEASON WEEKLY 02 năm 2021

Nhằm tiếp nối thành công Bootcamp CTF Wannagame Winter Season năm 2020, cuộc thi  Bootcamp CTF Wannagame Winter Season kỳ 2 năm 2021 đã quay trở lại. Đây là cuộc thi do khoa Mạng máy tính và Truyền Thông phối hợp với Trung tâm An ninh Mạng CNSC và Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin - UIT InsecLab tổ chức để phục vụ  nhu cầu tìm hiểu về an toàn Thông tin của sinh viên.

Bootcamp CTF Wannagame Winter Season kỳ 2 được tổ chức vào lúc 19h00 thứ 5 ngày 18/02/2021 đến 19h00 thứ 2 ngày 22/02/2021.

Sinh viên tham gia tại: channel Discord Wanna.One #Tenable. Sinh viên chưa tham gia Discord vui lòng gửi mail sinh viên về địa chỉ inseclab@uit.edu.vn

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/inseclab

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.