Skip to content

ĐÁNH GIÁ AUN - QA NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH 

AUN-QA là mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network), được thành lập với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động ĐBCL tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN. Đây là chuẩn kiểm định uy tín và được nhiều trường Đại  học lớn tại Việt Nam lựa chọn cho công tác đảm bảo chất lượng trong những năm gần đây.

Tiếp nối thành công của các khoa đi trước, năm 2021 tiếp tục đánh giá AUN - QA ngành Kỹ Thuật Máy Tính. Quá trình đánh giá sẽ diễn ra từ ngày 14/4/2021 đến ngày 10/9/2021. Hiện khoa Kỹ Thuật Máy tính đã hoàn thành Sar và đang gấp rút đang tiến hành các giai đoạn còn lại của quá trình đánh giá.

Với sự chuẩn bị kỹ càng của khoa Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Công nghệ Thông tin hy vọng chương trình đánh giá sẽ đạt được những kết quả như mong đợi.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/ce.uit

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin