Skip to content

Khảo sát sinh viên UIT đang ở tại TP.HCM, Bình Dương có nhu cầu về quê

Nhằm thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh viên UIT đang ở tại TP.HCM, Bình Dương không thể về quê. Đoàn - Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin gửi thông tin khảo sát tình hình sinh viên hiện đang có mặt trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương có nhu cầu về quê nhưng gặp khó khăn cần hỗ trợ.

Sinh viên điền form khảo sát từ: 20/07 - 24/07

Link khảo sát: https://forms.gle/8dvpEaKMdWJX9AVF7

Nếu bạn đang không có nhu cầu về quê hoặc khó khăn trong việc về quê, không cần phải điền Form này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin