Skip to content

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về việc đăng ký KLTN HK1 Năm học 2023-2024

Khoa MMT&TT thông báo về việc đăng ký Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2023-2024 như sau:

–Sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các giảng viên để đăng ký đề tài và được hướng dẫn. Sau khi được giảng viên đồng ý, sinh viên nộp file Đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp và Đề cương khóa luận tốt nghiệp (file đính kèm) theo HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE và đăng ký đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

– Mỗi nhóm thực hiện KLTN tối đa 2 sinh viên. Chỉ đăng ký chung đề tài với sinh viên cùng lớp đăng ký học phần, chỉ cần 01 thành viên của nhóm điền thông tin, sinh viên còn lại vào xác nhận.

Mau_DangKyKhoaLuanTotNghiep

mau_DeCuongChiTiet

– Thời gian đăng ký KLTN: Từ 21-23/9/2023.

Lưu ý:

DSGV_HuongDanKLTN_TN_CLC

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-v-v-dang-ky-kltn-hk1-nam-hoc-2023-2024.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin