Skip to content

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về việc xét Xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về việc xét xử lý học vụ HK2 năm học 2021-2022 như sau:

Sinh viên có tên trong danh sách Xử lý học vụ (file đính kèm) nộp “Đơn cứu xét xử lý học vụ” về Văn Phòng Khoa theo thông tin sau:

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 11h30 ngày 03/10/2022.

Địa điểm: Phòng E8.2

  • Trường hợp sinh viên Thôi học vì Quá hạn đào tạo (khóa 2013 – đã học xong chương trình nhưng còn thiếu chứng chỉ anh văn), nếu sinh viên nộp chứng chỉ anh văn trước 31/8/2025 sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

  • Các trường hợp Điểm trung bình HK3 =0 nếu HK3 không học thì không xét đến.

Mau_DonCuuXetXuLyHocVu

CQ_Danh-sach-du-kien-XLHV-HK2-3_2021-2022_MMT_post

CLC_Danh-sach-du-kien-XLHV_-HK-23_-2021-2022_MMT_post

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ  Văn phòng Khoa phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/khong-phan-loai/thong-bao-ve-viec-xet-xu-ly-hoc-vu-hk2-nam-hoc-2021-2022.html

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin