Skip to content

Khoa MMT & Truyền thông

1. NHU CẦU ĐÀO TẠO 

Hiện nay lĩnh vực đào tạo nhân lực Công nghệ Thông tin tại Việt nam cũng là một lĩnh vực đòi hỏi có sự thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo một cách cấp bách. Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ mạng và Internet cùng với các ứng dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống đã làm cho nhu cầu về chuyên viên trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông tăng lên nhanh chóng. Yêu cầu hiện nay là phải có được chương trình đào tạo ngành mạng máy tính và truyền thông sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp vừa có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của công nghệ hiện đại vừa có kiến thức nền tảng cho phép họ có cơ hội tiếp tục học tập và công tác lâu dài.   

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy ngành mạng máy tính và truyền thông được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. 

 2. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin  thuộc Đại học Quốc gia TPHCM là một trường công lập, có uy tín và có đủ năng lực đào tạo chất lượng cao ngành Mạng máy tính và Truyền thông. Trường hiện có 1 cơ sở đào tạo với những điều kiện vật chất, trang thiết bị khá đầy đủ, đảm bảo khả năng phục vụ giảng dạy và học tập. 

 3. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ MẠNG 

Chương trình đào tạo kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông được xây dựng trên quan điểm chủ đạo: 

 • Chương trình đào tạo mang tính liên ngành và tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu nhân lực Công nghệ thông tin của xã hội hiện nay.
 • Gần với chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính và Truyền thông của một số đại học ở các nước để làm tiền đề cho các dự án hợp tác quốc tế và đào tạo nâng cao về sau.
 • Ngay khi nhập học hoặc trong quá trình đào tạo song song với các môn chuyên môn tại trường nếu sinh viên có được một trong những chứng chỉ trên thì xem như thoã điều kiện về trình độ tiếng Anh. Nhà trường cũng có trách nhiệm hỗ trợ bồi dưỡng trình độ Tiếng Anh cho những sinh viên chưa đạt được trình độ trên. Nhà trường sẽ kết hợp với một tổ chức kiểm định Tiếng Anh có uy tín  (TOEIC chẳng hạn) để đánh giá trình độ Tiếng Anh khi nhập học và khi có yêu cầu. 

4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

          a. Mục tiêu chung 

Đào tạo kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật; có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

          b. Cơ hội nghề nghiệp 

  • Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các cơ quan, công ty, trường học...
  • Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.
  • Giảng viên Công nghệ thông tin ở các các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 

 5. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

 • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung.
 • Thời gian đào tạo : 4.5 năm, trải đều trên 9 học kỳ.