Skip to content

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo danh sách đăng ký môn học tháng 2-2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách đăng ký môn học tháng 2 năm 2023. Anh/Chị kiểm tra thông tin nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ email cuongvtk@uit.edu.vn.

Lưu ý: Các môn học đã đăng ký không tự ý hủy, ngoài trường hợp bất khả kháng phòng sẽ xem xét nếu có lý do chính đáng. Anh/Chị đã đăng ký môn học không tham gia thì sẽ "0" điểm cho môn học đó.

File đính kèm: 

Tập tin kq_dkhp_cs2205.ch1702_ppnckh.xlsx

Tập tin kq_dkhp_cs2224.ch1702_tim_kiem_thong_tin_thi_giac.xlsx

Tập tin kq_dkhp_cs2229.ch1702_thuat_toan_va_ly_thuyet_may_hoc.xlsx

Tập tin kq_dkhp_is6109.ch1702_hoc_sau_va_ung_dung_trong_kinh_doanh.xlsx

Tập tin kq_dkhp_it2003.ch1702_cong_nghe_mang_va_truyen_thong_hien_dai.xlsx

Tập tin kq_dkhp_it2004.ch1702_cong_nghe_may_tinh_hien_dai.xlsx

Tập tin kq_dkhp_cs2223.ch1702_nguyen_ly_va_pp_lap_trinh.xlsx

Tập tin kq_dkhp_is6002.ch1702_he_co_so_du_lieu_tien_tien.xlsx

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-danh-sach-dang-ky-mon-hoc-thang-2-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin