Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Sinh viên năm 2 Nguyễn Xuân Quang có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học FAIR 2023

Bài báo “Phát hiện đối tượng nhỏ trong ảnh từ trên không sử dụng phương pháp Oriented RepPoints”

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Quang – KTPM2022.3 – Tác giả chính

Giảng viên hướng dẫn: 

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ThS. Tạ Việt Phương

Tóm tắt bài báo:

Phát hiện đối tượng trong ảnh từ trên không gần đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đối tượng có khoảng cách xa từ trên không. Khác với hình ảnh thu thập tại mặt đất, các đối tượng trong không ảnh thường không được căn chỉnh theo trục và có hướng tùy ý. Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu và đánh giá phương pháp Oriented RepPoints, đây là phương pháp tận dụng biểu diễn điểm thích nghi để nắm bắt các đặc điểm hình học quan trọng của các đối tượng có hướng tùy ý và được phân bố với mật độ cao trong bối cảnh phức tạp. Các thí nghiệm mở rộng được tiến hành trên bộ dữ liệu SODA-A đã cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích cho các nghiên cứu tiếp theo.

"Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Khoa Công nghệ Phần mềm, PTN Truyền thông Đa phương tiện và nhóm nghiên cứu UIT-Together đã tạo điều kiện giúp chúng em có thể nghiên cứu và hoàn thành bài báo này"

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng và  các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XVI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR - Fundamental and Applied Information Technology) - FAIR'2023. Chủ đề chính của Hội nghị là "Khoa học dữ liệu trong chuyển đổi số". 

Hội nghị được tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng vào 2 ngày: Thứ Năm và Thứ Sáu, 28 - 29/9/2023.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/pfbid0cT2P45YT4n2BwwiuVTz3yHCFLy3kLSLuXP4MQ1kqTHguXw6634hKRsHV5qkmgQqKl

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin