Skip to content

[TCHC] 20/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông.

Trở thành chuyên viên của Trường, bạn có cơ hội làm việc với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Vị trí: Chuyên viên Nhân sự – Hành chính.

a) Số lượng: 01 .

b) Mô tả công việc:

- Công tác Bảo hiểm xã hội.

- Công tác đánh giá kết quả lao động, thi đua khen thưởng.

- Soạn thảo các văn bản hành chính (quyết định, công văn,…) liên quan đến nhân sự.

- Quản lý nghỉ phép của người lao động.

- Tổng hợp chấm công hàng tháng.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

- Các công việc phát sinh khác.

Xem chi tiết tại tập tin đính kèm.