Skip to content

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ tín chỉ môn EC214 - Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng

Trong HK này, môn EC214 – Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng được nhiều bạn sinh viên lựa chọn để làm môn học tự chọn cho mình.

Bộ môn TMĐT và Khoa HTTT  đã tiến hành điều chỉnh tỷ lệ tín chỉ lý thuyết/ thực hành như sau: 

Lý thuyết : 3TC, 

Thực hành: 0TC 

(so với trước đây Lý tuyết: 2TC, thực hành: 1TC) 

Số tín chỉ của môn học vẫn giữ nguyên là 3TC.

Sự điều chỉnh này nhằm giúp Giảng viên truyền tải được nhiều nội dung phù hợp hơn đến các em và không làm thay đổi kế hoạch học tập của các bạn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ecommerceuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin