Skip to content

Thông báo dời lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2, năm học 2020-2021 - khoa Kỹ thuật Máy tính

Khoa Kỹ thuật Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa gửi đến sinh viên thông báo dời lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021. Theo đó:

  • Do Ban chủ nhiệm khoa phải tham dự công tác về Chương trình đào tạo do phòng Đào tạo Đại học tổ chức vào ngày 30/07/2021, nên lịch bảo vệ khóa luận sẽ được dời.

  • Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa Kỹ thuật máy tính sẽ diễn ra vào ngày ngày 03/08/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/XVOFxoPrViYq3T

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin