Skip to content

Thông Báo Kết Quả Bảo Vệ KLTN Đợt 2 Năm 2021 Và Việc Nộp Báo Cáo KLTN Sau Bảo Vệ  khoa Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

Sinh viên chỉnh sửa báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo mẫu : Mẫu trình bày KLTN

Sinh viên xem quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 và tham khảo ý kiến đóng góp của Giảng viên phản biện, Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp tại đây: Hồ sơ KLTN đợt 2 năm 2021

Sinh viên nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo quy trình của phòng đào tạo từ nay đến ngày 31/07/2021: Quy trình nộp KLTN sau bảo vệ

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/kR3ddoqVFCh5GI

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin