Skip to content

Thông báo nộp đơn gia hạn Khóa 2017 đợt 2, Khóa 2018 đợt 2

Phòng đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 13 (2018) đợt 2 và khóa 12 (2017) đợt 2 chưa hoàn tất chương trình học về việc hoàn thành thủ tục gia hạn cụ thể như sau:

Học viên được xét gia hạn học tập khi đáp ứng các điều kiện:

  • Kết thúc thời gian học chính thức 2 năm của khóa đào tạo. (Rà soát 6 tháng một lần)
  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí, đóng lệ phí gia hạn theo quy định hàng năm
  • Không vi phạm từ mức độ đình chỉ trở lên.
  • Có đơn xin xét gia hạn theo mẫu quy định.

Phòng sẽ căn cứ vào đơn gia hạn của từng học viên để xem xét và hoàn tất thủ tục gia hạn khi đáp ứng đủ điều kiện.

Học viên scan đơn theo mẫu và điền vào form: https://forms.gle/y5xxHDKLzGDMdSsCA

Thời hạn điền form đến hết ngày 25/06/2021, học viên đóng lệ phí gia hạn như thông báo.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ email để được hướng dẫn thêm.

Học viên xem thông tin chi tiết tại file đính kèm: 

Microsoft Office document icongiay_de_nghi_gia_han_02_nam.doc

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin