Skip to content

Thông báo nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2021-2022

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng KH&CN thường niên của ĐHQG-HCM năm học 2021-2022.

 Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Tập tin giai_thuong_khcn_thuong_nien.rar

 Thời gian nộp: đến hết ngày 10/10/2022.

 Địa điểm nộp: Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-xet-khen-thuong-khcn-thuong-nien-cua-dhqg-hcm-nam-hoc-2021-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin