Skip to content

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên lái xe

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện, Trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Vị trí, số lượng: Lái xe cơ quan

2. Số lượng: 01 người

Xem chi tiết tại tập tin đính kèm