Skip to content

Thư mời tham dự Lễ khai giảng năm học 2012-2013

Phòng Tổ chức - Hành chính trân trọng kính mời toàn thể Cán bộ viên chức trường Đại học Công Nghệ Thông Tin tham dự "Lễ Khai giảng năm học 2012-2013 của trường Đại học Công Nghệ Thông Tin".
Thời gian: 08h30, thứ 3 ngày 04 tháng 09 năm 2012
Địa điểm: Giảng đường 1 - Nhà A
Xem chi tiết thông báo tại đây.