Skip to content

Thư viện UIT thông báo một số thông tin đến Tân sinh viên khóa 2021

Hiện tại dữ liệu của sinh viên năm 1 đã được đỗ lên phần mềm quản lý Thư viện dùng chung của Hệ thống Thư viện ĐHQG TPHCM (Bao gồm Thư viện Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

- Link giới thiệu Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM: https://link.uit.edu.vn/Gioi_thieu_Thu_vien_Trung_tam

- Cổng tra cứu tài liệu tập trung của cả hệ thống: https://link.uit.edu.vn/cong_tra_cuu

- Sinh viên có thể mang thẻ sinh viên (đã tích hợp thẻ Hệ thống Thư viện) đến Thư viện Trường cũng như tất cả các Thư viện Trong Hệ thống để đọc tại chỗ/Mượn tài liệu.

Về truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử của Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh (do Thư viện Trung tâm quản lý):

Sinh viên năm 1 được sử dụng miễn phí năm đầu, Thư viện đã gửi User và Password đến email của sinh viên (vui lòng kiểm tra email đến, nếu không có thử kiểm tra trong spam). Sinh viên vui lòng thay đổi mật khẩu và tham khảo các hướng dẫn cụ thể trong mail.

Link tham khảo và tra cứu các Cơ sở dữ liệu điện tử: https://link.uit.edu.vn/csdldt

Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin thân chúc các em tân sinh viên luôn mạnh khỏe, bình an và khởi đầu chặn đường học đại học đạt kết quả tốt nhất.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/0efbJJ

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin