Skip to content

TỔNG KẾT CHUỖI TRAINING TRỰC TUYẾN

Chuỗi training trực tuyến của Ban học tập khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin đã chính thức khép lại. Hoạt động đã thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn sinh viên.

Các link tài liệu tổng hợp của các buổi training:

Link tài liệu ĐSTT: https://bitly.com.vn/x772ch

Link stream môn ĐSTT: https://tinyurl.com/3hm88u2v (P.1)                                        

https://tinyurl.com/eh2dxxxc (P.2)

Link tài liệu GT: https://bitly.com.vn/qh8iw9

Link stream môn GT: https://tinyurl.com/ehes82a6

Link tài liệu NMLT: https://bitly.com.vn/vrh5ly

Link stream môn NMLT: https://tinyurl.com/ye4ex4un

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin