Skip to content

[UIT - CS - Seminar 05] Generative Models: From Theory to Practice

Mời các bạn tham gia seminar với chủ đề: Generative Models: From Theory to Practice. Chương trình có sự tham gia của TS.Nguyễn Vinh Tiệp, Hồ Sỹ Tuyến, Nguyễn Ngọc Khánh, Ngô Hữu Mạnh Khanh, Nguyễn Hoàng An, Dương Trọng Văn. 

Chương trình được tổ chức trên MS Teams (y4opdiw) vào 20:00 ngày CN 28/11/2021.

Link tham dự: https://link.uit.edu.vn/UIT-CS-SEMINAR-05

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin