Skip to content

[UIT - You are the best] Vinh danh sinh viên đã xuất sắc đạt chứng chỉ IELTS 8.5

Chúc mừng sinh viên Nguyễn Trọng Phúc, MSSV 19522041, khoa Công nghệ Phần mềm đã xuất sắc đạt chứng chỉ IELTS 8.5. 

Chúc bạn sẽ học tập tốt hơn nữa với những thành tích tuyệt vời nhất nhé! UIT luôn khuyến khích sinh viên rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ hướng tới một thế hệ công dân toàn cầu và hình mẫu sinh viên toàn diện.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/5182734948485670

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin