Skip to content

WannaResearch: VAI TRÒ CỦA BLOCKCHAIN TRONG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin đã cung cấp kiến thức cho các bạn sinh viên về vai trò Blockchain trong xây dựng thành phố thông minh. 

Ban đầu, blockchain được nghiên cứu phát triển như một phần mềm nguồn mở để bảo đảm quá trình giao dịch tài chính phi tập trung cho đồng tiền điện tử như Bitcoin, trái ngược với quy trình tài chính tập trung truyền thống được kiểm soát bởi các hệ thống ngân hàng trung ương.

Blockchain được coi là một trong những công nghệ hiệu quả nhất để xây dựng một nền tảng truyền thông an toàn cho thành phố thông minh thông qua việc cung cấp các dịch vụ công tốt hơn và sử dụng tối ưu các nguồn lực sẵn có bao gồm cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, chính phủ điện tử và công chứng, quản lý và vận hành đô thị, phát triển kinh tế – xã hội.

Công nghệ blockchain sẽ đóng vai trò quan trọng trong các môi trường thông minh khác nhau trong thành phố thông minh: sử dụng hợp đồng thông minh và sổ cái phân tán, các giao dịch tương ứng được nhận dạng, xác thực, ủy quyền và lưu trữ trong sổ cái bất biến cho tất cả các thực thể theo chính sách được xác định bởi các môi trường thông minh khác nhau.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/

 

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin