Skip to content

Học tập - Nghiên cứu

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin đã đã có công trình nghiên cứu được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế NSS 2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin đã đã có công trình...

Nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin đã đã có công trình nghiên cứu được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế NSS 2021 (15th International Conference on Network and System...
SINH VIÊN NĂM 2 CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - JSTIC

SINH VIÊN NĂM 2 CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI TẠP CHÍ...

Chúc mừng sinh viên Trịnh Thị Thanh Trúc, sinh viên năm 2 có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - JSTIC. Bài báo có tên “Phân loại phương...
NGUYỄN ĐỨC HOAN - SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ.

NGUYỄN ĐỨC HOAN - SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA...

Trường Đại học Công nghệ Thông tin xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Đức Hoan khoa Kỹ thuật Máy tính đã có bài báo khóa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ tiên tiến...
NHÓM SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

NHÓM SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP...

Nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông, ATC - International Conference on Advanced...
NHÓM SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐĂNG TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

NHÓM SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH CÓ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐƯỢC CHẤP...

Nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính đã có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ tiên tiến trong Truyền thông, ATC - International Conference on Advanced...
TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI - GV HƯỚNG DẪN: PGS. TS. VŨ ĐỨC LUNG

TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI - GV HƯỚNG DẪN: PGS. TS. VŨ ĐỨC LUNG

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo sinh viên nào muốn tham gia nghiên cứu cùng PGS.TS Vũ Đức Lung liên hệ email: lungvd@UIT.edu.vn. Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu 3 đề tài sau: - Ứng dụng máy học...

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm...

Nhằm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên chính xác, công bằng và minh bạch, Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo họp xét đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2...
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế NSS 2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính đã có công trình...

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế NSS 2021 (15th International Conference on Network and System...
TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo sinh viên nào muốn tham gia nghiên cứu cùng Tiến sĩ Trịnh Lê Huy có thể gửi email về địa chỉ: thaonm@rfthings.com.vn. Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu 6 đề tài...
Đăng ký mua giáo trình Ebook và tài liệu học online

Đăng ký mua giáo trình Ebook và tài liệu học online

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo sinh viên các lớp Anh văn đăng ký mua giáo trình Ebook và tài liệu học Online tại form:https://forms.gle/uSe4RTsPyzMbR37q6 Trung tâm sẽ cố gắng gửi tài khoản học cho các...

Trang