Skip to content

[ICPC 2021] - Kết quả Vòng thi ICPC Miền Nam 

Vòng thi ICPC Miền Nam đã kết thúc. Thành tích tốt nhất của UIT thuộc về đội UIT.CBL với 9/15 bài hạng 9 trên các đội miền Nam, và hạng 49/588 trên tất cả các đội tham gia.

UIT có 3 đội giải được 9 bài gồm UIT.CBL, UIT.Excalibur, và UIT.ELO. Và 3 đội giải được 8 bài là UIT.Explosion, UIT.Ethereum, và UIT.Triton. Trong đó UIT.Excalibur và UIT.Triton là các đội toàn SV năm 1 (K2021). Có 15/24 đội của UIT giải được 5/15 bài.

Kỳ thi năm nay có đến 588 đội, đã bao gồm các trường THPT nên độ cạnh tranh rất cao. Thi online nên số bài giải được cao hơn

Đề thi có 15 bài và tất cả 15/15 bài đều đã giải được. Đội học sinh THPT 010 giải được 14 bài. Đội Vô địch miền Nam là HCMUS-FlamingTomatoes giải được 13 bài.

Giải được 13 bài trở lên lọt vào top 5, giải được 12 bài trở lên lọt vào top 10.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin