Skip to content

Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lần II năm 2022

Diễn đàn Trí thức trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm: Tiếp tục củng cố và nâng cao vai trò của của tổ chức Đoàn trong việc tăng cường kết nối, hợp tác, giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ ĐHQG-HCM hiện đang công tác, học tập trong và ngoài nước; Tạo diễn đàn để cộng đồng trí thức trẻ ĐHQG-HCM là nghiên cứu viên, giảng viên, chuyên viên, sinh viên và học viên cao học thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, các sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nhanh, bền vững; thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế; Là hoạt động thiết thực, cụ thể của lực lượng trí thức trẻ ĐHQG-HCM góp phần tham gia thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối tượng tham dự diễn đàn:

Thông qua việc đăng ký, Ban tổ chức lựa chọn 200 đại biểu độ tuổi không quá 40 có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc hoặc học tập, nghiên cứu liên quan đến các nhóm nội dung của Diễn đàn; có các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với các nội dung của Diễn đàn và thuộc các đối tượng sau:

+ Chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên đang công tác tại Cơ quan ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM;

+ Nghiên cứu sinh, học viên Cao học, sinh viên Đại học đang học tập tại ĐHQG-HCM;

+ Cựu sinh viên ĐHQG-HCM và các đối tượng khác có nghiên cứu, công tác liên quan chủ đề

Điều kiện tuyển chọn đại biểu:

         Đại biểu đăng ký tham dự diễn đàn phải có đề xuất, tham luận dưới dạng báo cáo khoa học tập trung (nhưng không giới hạn) ở các chủ đề gợi ý sau:

– Chủ đề 1: Đề xuất mô hình chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng, thương mại hoá kết quả nghiên cứu: thảo luận các mô hình liên kết ba nhà đại học – địa phương – doanh nghiệp, các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế xanh, hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, vùng và địa phương….

– Chủ đề 2: Đề xuất giải pháp khoa học và công nghệ ứng dụng xây dựng Khu đô thị Đại học “Xanh – Thông minh – Bản sắc”: thảo luận giải pháp để giải quyết các bài toán đặt ra trong quá trình phát triển khu đô thị ĐHQG-HCM thành khu đô thị thông minh như các bài toán: giao thông, môi trường, năng lượng, cảnh quan, văn hoá,…

– Chủ đề 3: Đề xuất giải pháp định hình giá trị và khung năng lực của tri thức trẻ ĐHQG-HCM trong bối cảnh hiện nay: thảo luận kỹ năng, kiến thức về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo mà đội ngũ trí trẻ cần có nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền giáo dục và khoa học tiên tiến, hội nhập.

Ghi chú: Báo cáo tham luận có thể có nhiều tác giả trong đó có ít nhất 1 tác giả chính thuộc đối tượng ở mục I

Thời hạn, hình thức đăng ký, các mốc thời gian

– Hạn cuối đăng ký đại biểu và nộp báo cáo tóm tắt: 15/12/2022

– Đường link đăng ký: https://trithuctre.vnuhcm.edu.vn

– Các yêu cầu trình bày của bản tóm tắt gồm:

+ Tiêu đề

+ Phần tóm tắt: Viết thành một đoạn văn (từ 300 – đến 400 chữ)

+ Mẫu tóm tắt tham khảo: https://trithuctre.vnuhcm.edu.vn/template

+ Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt

– Thời hạn thông báo chấp nhận đại biểu và báo cáo trình bày tại diễn đàn: 20/12/2022

– Nguyên tắc lựa chọn:

+ Đại biểu được chấp nhận tham dự diễn đàn dựa trên chất lượng của báo cáo tóm tắt do Hội đồng cố vấn của diễn đàn đánh giá;

+ Các tóm tắt đã nộp sẽ được Hội đồng Cố vấn của diễn đàn xem xét lựa chọn và công bố trực tiếp đến người nộp sau khi có kết quả;

+ Đại biểu có báo cáo được chọn trình bày tại diễn đàn là đại biểu đương nhiên của diễn đàn.

– Kỷ yếu Hội nghị có chỉ số xuất bản ISBN của Nhà xuất bản ĐHQG-HCM

– Số đặc biệt chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ – Tạp chí Phát triển Khoa Học và Công nghệ – Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Lệ phí tham dự: 

Miễn phí tham gia Diễn đàn, các hội nghị của diễn đàn và phản biện trên tạp chí Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ – ĐHQG-HCM.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://trithuctre.vnuhcm.edu.vn/ke-hoach-to-chuc-dien-dan-tri-thuc-tre-dai-hoc-quoc-gia-tp-ho-chi-minh-lan-ii-nam-2022/?fbclid=IwAR15RFvJQjF85VBsbBugnxwWrHo6zW2Ec--V3hIPkMMdwGQCbWD5i8wpmiI

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin