Skip to content

Kết quả Điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 2 Năm học 2020-2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả điểm rèn luyện sinh viên dự kiến Học kỳ 2 năm học 2020-2021 (kết quả chưa bao gồm các lớp ...0001)

Sinh viên xem điểm tại https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/tracuu/drl

Sinh viên có thắc mắc phản hồi tại link đến hết ngày 28/09/2020: https://forum.uit.edu.vn/node/552920

Mọi thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: 

PDF icon drlsv_hk2_2020-2021_dukien.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin