Skip to content

Khoa Kỹ thuật Máy tính trao 10 suất học bổng nữ sinh năm 2020

Sau một tuần nhận hồ sơ xét chọn “Học bổng nữ sinh”, cuối cùng khoa Kỹ thuật Máy tính đã tìm ra những bạn nữ có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động Đoàn - Hội.

Mỗi suất học bổng với trị giá 1.500.000 sẽ được trao tặng cho 10 nữ sinh sau

  1. Nguyễn Thị Ngọc Diễm    
  2. Vũ Thị Hồng Nhung      
  3. Vũ Thủy Tiên                      
  4. Trương Thị Giang            
  5. Nguyễn Thị Cẩm Hướng   
  6. Vũ Thị Hồng Nhung 
  7. Quách Ngọc Trâm
  8. Võ Thị Tường Vy
  9. Trần Bảo Nhung
  10. Phan Ái Linh

Học bổng này sẽ được trao tặng trong ngày hội truyền thống của khoa Kỹ thuật Máy tính CE DAY 2020.

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin