Skip to content

Lịch đánh giá hoạt động giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021-2022

Cuối mỗi học kỳ, các UIT-ers sẽ thực hiện công tác lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy để đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên và nâng cao chất lượng dạy, học của Nhà trường. Theo đó, học kỳ 2 năm học 2021-2022 này, các bạn sẽ thực hiện đánh giá giảng dạy từ ngày 06/7- 06/8/2022.

Các bước tham gia đóng góp ý kiến như sau:

Bước 1: SV truy cập vào link: student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat

Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để thực hiện khảo sát

Bước 3: Thực hiện khảo sát và đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học

Lưu ý: 

Số lượng khảo sát là căn cứ để Phòng Công tác sinh viên (CTSV) tính điểm rèn luyện:

SV đăng ký từ 4 môn học trở xuống: thực hiện khảo sát 100% số môn học đã đăng ký.

SV đăng ký trên 4 môn học: thực hiện khảo sát ít nhất 80% số môn học đã đăng ký.

Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Vì vậy, hãy hoàn thành “nhiệm vụ” này để không bỏ lỡ quyền lợi của mình các bạn nhé!

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin