Skip to content

STINET: Mạng Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ TP.HCM

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI, đơn vị triển khai và vận hành STINET) cho biết, hệ thống STINET hiện có 44 đơn vị thành viên tham gia đóng góp gần 588.000 tài liệu khoa học và công nghệ (KH&CN), trong đó có hơn 113.000 tài liệu toàn văn, phục vụ hàng trăm ngàn lượt lượt truy cập mỗi năm. Hệ thống cho phép người dùng truy cập và tra cứu các tài liệu được chia sẻ từ các đơn vị thành viên theo cơ chế mở, không giới hạn quyền truy cập và không thu phí.

Với nguồn lực hiện có, STINET giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác các thông tin, tài liệu KH&CN phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh… Người dùng có thể tra cứu và xem trực tuyến các tài liệu toàn văn có sẵn hoặc có link liên kết toàn văn đến website của từng đơn vị thành viên. Để sử dụng, chỉ cần truy cập hệ thống, nhập từ khóa (một hoặc một vài cụm từ) vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và hiển thị kết quả là tất cả các loại hình tài liệu của tất cả các đơn vị liên kết.

Đặc biệt, các tài liệu dạng đề tài nghiên cứu (kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN), luận văn luận án và tài liệu hội thảo hội nghị của TP.HCM được chia sẻ toàn văn trên hệ thống, cho phép người dùng xem trực tuyến nội dung toàn văn của các đề tài nghiên cứu khoa học, các luận văn luận án và các tài liệu hội thảo khoa học.

Link chi tiết: https://cesti.gov.vn/bai-viet/CTDS1/he-thong-stinet-nhung-dong-gop-an-tuong-trong-nam-2022-739dc5f9-24b3-42c2-b491-33ebbdd48bc1?fbclid=IwAR3uyytYN24AgUznKwXvTH1lQcm1sepmIsZOpCrqOuREG4UTm_3As-INH5w

Mọi thông tin chi tiết xem tại: http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/stinet-mang-thong-tin-khoa-hoc-cong-nghe-tp-hcm#

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin