Skip to content

TẠO VÀ GỬI LỜI TRI ÂN TỚI CÁC ANH HÙNG, THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tạo và gửi lời tri ân tới các anh hùng, thương binh, liệt sĩ nhằm kỷ  niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021. Có 2 cách để tham gia chương trình

Cách 1:

• Bước 1: Quét mã QR hoặc truy cập Microsite thankyouvietnam.com.vn

• Bước 2: Chọn template "Tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ 27/7"

• Bước 3: Chia sẻ lên trang facebook cá nhân (để chế độ công khai) và đính kèm hashtag #thang7trian #ThankyouVN_TWDoan_Vinaphone

Cách 2:

Chia sẻ hình ảnh Thư tri ân và ngọn nến trực tuyến được đăng tải trên trang cộng đồng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh lên trang facebook cá nhân (để chế độ công khai) và đính kèm hashtag #thang7trian #ThankyouVN_TWDoan_Vinaphone

Đính kèm đủ hashtag để góp phần xây dựng quỹ 05 tỷ đồng xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/thanhdoanthanhphohochiminh/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin