Skip to content

UIT CareerDay 2022 - Nơi nộp CV ứng tuyển

Nhằm giúp các bạn sinh viên tự giới thiệu đến các công ty tham gia Ngày hội Việc làm UIT Career Day Winter 2022, được doanh nghiệp gặp gỡ và phỏng vấn ngay tại Trường, sau đó có thể đi thực tập hoặc đi làm luôn,

Phòng CTSV có thực hiện form để các bạn submit CV tại https://link.uit.edu.vn/CVWinter2022

Chủ động và gửi sớm trước thứ sáu 2/12 nhé các bạn. Các thông tin của các bạn sẽ được bảo mật: chỉ gửi đến công ty mà các bạn đề nghị.

Thông tin về các vị trí việc làm sẽ được gửii ở https://forum.uit.edu.vn/node/559475

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/559793

 

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin