Skip to content

UIT Safe - Chương trình tình nguyện phòng chống Coivd-19 tại UIT

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UIT Safe tiếp tục được triển khai bắt đầu từ ngày 27/7/2020. Đội hình tình nguyện Mùa hè xanh UIT Safe đảm bảo tuyệt đối 100% sinh viên, giảng viên, cán bộ và khách vào Trường phải được đo thân nhiệt, yêu cầu mang khẩu trang để đảm bảo bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

Ngoài ra, UIT Safe có tiến hành truyền thông mạnh mẽ cho sinh viên về các biện pháp phòng chống Covid-19 theo khuyến cáo của các cơ quan y tế và thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền đa dạng, phong phú nhằm giúp sinh viên có thể tiếp cận nguồn thông tin nhiều nhất và dễ hiểu nhất.