Skip to content

BOOTCAMP CTF WANNAGAME WINTER SEASON WEEKLY KỲ #3

BOOTCAMP CTF WANNAGAME WINTER SEASON WEEKLY KỲ #3 là cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động cuộc thi – hoạt động chia sẻ về An toàn Thông tin. Cuộc thi này do khoa Mạng máy tính và Truyền Thông phối hợp với Trung tâm An ninh Mạng CNSC và Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin - UIT InsecLab tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tăng cường kiến thức về an toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực cho các cuộc thi lớn sau này. Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra  vào 09h00 Sáng Thứ 7, 21/11/2020 đến 09h00 Sáng Chủ nhật, 22/11/2020. 

Đăng ký tham gia tại link : https://inseclab.uit.edu.vn/moi-tham-gia-dang-ky.../

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin