Skip to content

Buổi trao đổi hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Khoa Y, ĐHQG-HCM

Sáng ngày 29/11/2022, tại Khoa Y, ĐHQG-HCM đã có buổi làm việc với Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM (UIT) về kế hoạch hợp tác giữa hai đơn vị.

Đại diện UIT gồm có: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh – Hiệu Trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân – Trưởng khoa Hệ thống thông tin, TS. Nguyễn Tuấn Nam – Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại, TS. Lâm Đức Khải – Trưởng phòng Đào tạo Đại học… Phía Khoa Y, ĐHQG-HCM gồm các thành viên: GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước – Trưởng khoa, GS.TS.BS- Phó trưởng khoa phụ trách Sau đại học, GS.TS.BS. Hoàng Tử Hùng – Phó trưởng khoa phụ trách ngành Răng Hàm Mặt,…

Hai bên đã trao đổi về mô hình hợp tác liên kết giữa công nghệ thông tin, cụ thể là chuyên ngành thuộc hai lĩnh vực Hệ thống thông tin và Quản trị bệnh viện, trao đổi sinh viên. Mối quan hệ giữa UIT và Khoa Y là tất yếu vì cả hai đều là thành viên của ĐHQG-HCM, nếu biết tận dụng sức mạnh của nhau – giữa CNTT và y tế sẽ phục vụ sức khỏe con người tốt hơn. Điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn vì góp phần kết hợp đa ngành, đa lĩnh vực và mang đậm dấu ấn của ĐHQG-HCM. Trước mắt, UIT sẽ hỗ trợ nhân lực Khoa Y trong hỗ trợ đánh giá hệ thống quản lý, dạy CNTT trong chương trình đào tạo Sau đai học của Khoa Y (bổ sung các môn tự chọn), đồng thời Khoa Y và UIT cùng kết hợp để thiết kế chương trình đào tạo và Khoa Y hỗ trợ giảng viên chuyên ngành Y.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

A group of people sitting at a table</p>
<p>Description automatically generatedA group of people posing for a photo</p>
<p>Description automatically generated

Tin bài: Trịnh Mỹ Hạnh

Ảnh: Khoa Y, ĐHQG-HCM