Skip to content

Công bố danh sách sinh viên nhận học bổng khoa Khoa học Máy tính năm học 2022

Chương trình học bổng Khoa KHMT nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu do Quỹ học bổng Cựu sinh viên Khoa Khoa học Máy tính tài trợ.

Danh sách các bạn sinh viên được trao học bổng như sau:

Học bổng loại 1:

22521178 - Hoàng Ngọc Quân (TN)

21520033 - Hà Văn Hoàng (TN)

Học bổng loại 2:

20520276 - Nguyễn Đức Anh Phúc (CQ)

20521072 - Nguyễn Thị Kim Anh (CLC)

22520042 - Dương Phạm Hoàng Anh (TN)

22520318 - Lương Văn Duy (CQ)

20521424 - Văn Nguyễn Ngọc Huyền (CQ)

20520056 - Lê Nhật Huy (TN)

21520093 - Võ Minh Quân (TN)

Xin chúc mừng các bạn sinh viên kể trên đã vinh dự nhận được các suất học bổng quý giá. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững được tinh thần học tập, rèn luyện quyết liệt và sâu sắc này.

Thông tin chi tiết: https://cs.uit.edu.vn/2022/11/25/cong-bo-danh-sach-sinh-vien-nhan-hoc-bong-khoa-khmt-nam-hoc-2022

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin